Välkommen till Årsmöte i Rotebro Innebandy 14 juni kl 19.45 plan 2 Rotebrohallen
2018-05-24 17:37
Välkomna till Årets viktigaste möte

Årsmöte torsdagen den 14 juni kl 19.45 Nya Rotebrohallen, plan 2,  i Rotebro Innebandy. Detta möte är viktigt för föreningen och föreningens styrelse. Det är på detta möte som röstberättigande (betalande) medlemmar beslutar om bland annat styrelseledamöter, budget och verksamhetsplan. 
§15 Tidpunkt och kallelse:

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna genom anslag på hemsidan. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


Handlingar kommer att finnas tillgängliga för utskick 1 vecka innan årsmötet, dvs den 7 juni. Mail skickas till ordforande@risibk.se med en begäran om tillgång till dokument. 


Agendan till Årsmötet följer den föreslagna i stadgarna och återfinns i 

§21 Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
    ning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);

      13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Övrigt:
Innan Årsmötet kommer vi att ha ett extrainsatt ledarmöte 18.30 - ca 19.30, enligt separat utskickad kallelse och preliminär agenda
- Träningstider (preliminära för säsongen 2018/19)
- Upplägg för Rotebro Camp i IFU Arena helgen v35
- Rotebrodagen 25 augusti
- Uppföljning säsongen 2017/18

Välkomna till årsmöte

Jan Gilljam-Kroon
Ordförande 

Rabatt på Catering på City Gross
2018-05-24 16:39
Passa på att fixa maten till student eller annat firande nu i maj och juni. Imorgon fredag 25 maj är sista dagen för beställning om ni vill spara lite pengar genom att få rabatt på City Gross
Årets sponsorcup avgjord
2018-05-07 08:00
Under fredagen så avgjordes årets upplaga av Rotebro IBK sponsorcup. 
Vi hade sex sponsorlag som gjorde upp i en SIL turnering och varje lag fick förstärkning med en spelare och en målvakt från föreningen. 

Efter gruppspelet så hade vi följande ställning och det var fyra lag som gick till semi:
1. Rotebro Bygg
2. 100% Proffs
3. Rehaboteket
4. Klubbexperten (målskillnad)
5. Scandic Hotel
6. Errea Sport

Klubbexperten försvarade sin titel då man slog ut Rotebro Bygg i semin och kunde vinna med 2-1 mot 100% Proffs i finalen. 

Vi vill tacka de sponsorlag som var där och kämpade väl samt bidrog till en rolig eftermiddag. 
Ett stort tack till de funktionärer samt de tolv spelare och målvakter som var med!
Herrlaget
Hugo Järnbrink flyttas upp till herrlaget
2018-05-03 17:00, Herrlaget
Hugo Järnbrink
Hugo Järnbrink har skrivit sitt första kontrakt med Herrlaget och flyttas upp från HJ. Hugo är född 1999 och har spelat i Rotebro hela sitt liv och började i innebandyskolan. 
Förra säsongen gjorde Hugo en bra säsong fram till en skada stoppade honom. Det blev sammantaget 50 poäng på 32 matcher i HJ och JAS. 
Vi glada och stolta att kunna välkomna Hugo till herrlaget och ville veta hans tankar:
Damveterancup på lördag 5 maj
2018-05-03 11:13

Kom ner och heja på våra Damveteraner på lördag i Nya Rotebrohallen

Vi arrangerar den första cupen någonsin för Damveteraner i helgen. 

Det är fyra lag som kommer på besök och ska göra upp om första platsen


Matcherna börjar 09:00 och pågår hela dagen


Fiket är öppet så kom ner och ta en kopp kaffe och heja på våra tjejer


Välkomna

Söndag 6 maj startar träningen för PF12
2018-05-01 23:07
Söndagen den 6 maj startar träningen för tjejer och killar födda 2012. Träningen hålls i gamla Rotebrohallen (Mikaelskolan). För info om respektive lags träningstid se lagens sidor under Välj lag. Klubba och skyddsglasögon finns att låna.

Vi tränar på söndagarna i maj, därefter gör vi uppehåll för sommaren innan vi återupptar träningen till hösten. Om du vill anmäla en kille eller tjej att komma och testa är du välkommen att maila till maria.rigner@gmail.com

Välkommen!
Nyheter från våra lag
Herrlaget, 30/04 18:00 
Herrlaget, 27/04 17:00 
Damlaget, 23/04 16:40 
Herrlaget, 22/04 13:00 
Herrjuniorer, 16/04 12:10 
 
Huvudsponsorer
Materialleverantörer
Sponsorer
Övriga partners
Stöd RIS IBK via: