SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkommen till årsmöte 2 juni
2021-05-08 17:50

Årsmötet är ett viktigt möte eftersom det är då medlemmarna väljer in styrelseledamöter och fastställer kommande säsongs budget och verksamhetsplan. 

 

Årsmötet i Rotebro IS IBK 2021 hålls onsdagen den 2 juni kl. 19.00 på Sollentuna Golfklubb. Efter mötet bjuder föreningen på middag. Ange ev allergier eller särskild kost i samband med anmälan. Dryck bekostas av var och en.

 

Föreningens stadgar slår fast följande om årsmötet: 

§15 Tidpunkt och kallelse:

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom anslag på hemsidan. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§21 Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5.  Fastställande av föredragningslista.
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9.  Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
 13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Handlingar kommer att finnas tillgängliga för utskick en vecka innan årsmötet, dvs den 26 maj. Anmälan till mötet samt begäran om att få tillgång till dokumenten gör du via ett mail till kansli@risibk.se 

 

Välkommen!

/Styrelsen

Roger Östergren blir tränare för Djurgårdens herrlag
2021-05-05 08:49

Tränaren för Rotebros herrlag, Roger Östergren, blir ny tränare för Djurgårdens herrlag. DIF är klara för spel i högsta serien, SSL, under kommande säsong.

 

”Det är jättetråkigt att Roger lämnar men vi förstår att detta är ett erbjudande han inte kan motstå och vi är glada för Rogers skull", säger Marie Lienzén, kassör. ”Roger har gjort ett fantastiskt jobb för klubben under många år, för herrlagets framgångsrika resa upp genom divisionerna men även inom andra delar av verksamheten som tränare i ett av pojklagen och som förebild och föreläsare för ungdomslagen. Vi önskar honom stort lycka till i sin nya roll som tränare för ett lag i den allra högsta serien.”

 

”Det är med blandade känslor jag lämnar uppdraget som tränare för Rotans herrlag", säger Roger Östergren. ”Jag har varit i klubben i tio år och har trivts otroligt bra. Med det nuvarande unga och hungriga herrlaget ser jag dessutom en större potential än på länge. Men ibland dyker möjligheter upp man inte kan tacka nej till. Jag kommer att finnas kvar i klubben som tränare för P11 och jag kommer att dyka upp i hallen för att se så många matcher jag kan.”

 

Arbetet med att hitta en ersättare för Roger har inletts. Till dess att en ny tränare är på plats sköts herrlagets träningar av sportchef Felix Eklund tillsammans med ass tränare Mårten Storm.

Årsmöte 2 juni - välkommen med din motion
2021-05-03 11:42

Klubbens årsmöte 2021 kommer att äga rum onsdagen den 2 juni på Sollentuna golfklubb. Officiell kallelse till mötet kommer, men vi vill redan nu ha ditt förslag på hur vår verksamhet kan utvecklas.

 

Till årsmötet vill styrelsen gärna ha in förslag på saker som du som medlem tycker att vi kan utveckla och förbättra. Beskriv gärna förslaget så att det tydligt framgår vad som ska uppnås och på vilket sätt.

 

Enligt föreningens stadgar ska dessa förslag inkomma senast fyra veckor innan årsmötet, enligt aktuell paragraf nedan.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till 

årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

Senast fyra veckor innan mötet är nu på onsdag den 5 maj. Skicka ditt förslag till kansli@risibk.se och ange i rubriken "Förslag till årsmötet".

 

En kallelse med mer information om mötet samt dagordning annonseras på hemsidan senast tre veckor innan årsmötet, dvs den 12 maj. 

 

/Styrelsen

Sommarcamp 14-17 juni – om rekommendationerna ändras
2021-04-30 14:18

Eftersom rekommendationen nu är att inte arrangera cuper & läger så vet vi inte om vi kommer att kunna arrangera sommarcamp i år, men vi hoppas!


Om arrangemang tillåts så räknar vi med att köra vår populära Sommarcamp vecka 24, 14-17 juni. Vi lägger upp anmälan när vi vet att vi kan genomföra dagarna. Alla våra spelare födda 2006-2013 är välkomna! 

 

Det kommer att vara 4 dagar fulla med innebandy i båda våra Rotebrohallar, måndag 14 juni till torsdag 17 juni, mellan 09:00-16:00.

Vill du vara med och vidareutveckla en framgångsrik förening?
2021-04-25 16:17

Rotebro innebandy har de senaste åren haft en mycket bra utveckling. Vi har flyttat fram positionerna inom ledarutbildning, värdegrundsarbete, jämställdhet och samverkan med andra klubbar för att nämna några områden. Och vi strävar hela tiden vidare. Varje säsong väljer vi några områden som vi fokuserar på lite extra. Den här säsongen inledde vi arbetet med bland annat organisation och roller samt ledarfilosofi innan pandemin kom emellan. Så vi kavlar upp ärmarna igen nästa säsong. Det är inte för inte som Stockholms innebandyförbund utsåg oss till Årets innebandyförening 2019.

 

Vår vision lyder ”Att vara det självklara valet i norra Stockholm genom att vara ledande i innebandyutveckling av spelare och ledare på alla nivåer”.

 

Nu söker vi dig som vill bidra till att uppnå den. I samband med årsmötet i början av juni kommer vi att få en vakans i styrelsen. Så du som är ledare, spelare, förälder eller annan anhörig och som vill bidra till att ytterligare utveckla en redan framgångsrik förening – hör av dig. I styrelsen behövs alla former av kompetenser och man har stor frihet att driva de frågor man tycker är viktiga. Vi har riktigt trevligt och man lägger själv sitt engagemang på den nivå som man vill och mäktar med.

 

Du som är intresserad, eller har tips på någon du tror är det, hör av dig till valberedningen. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen om du har frågor om arbetet. 

 

Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega!

 

/Valberedningen
Carl-Johan Pott, 076-108 93 45

Rotebrocupen 26-28 feb 2021 INSTÄLLD
2021-02-11 10:52
Tyvärr måste vi ställa in vår årliga Rotebrocup
Vår sanktion från Stockholms Innebandyförbund är tillbakadragen
Detta pga rådande Pandemi

Vi hoppas dock att de lag som anmälts sig och brukar spela vår cup vill komma tillbaka nästa år
Styrelsen 
Nyheter från våra lag
 
Huvudsponsorer
Materialleverantörer
Sponsorer
Övriga partners
Stöd RIS IBK via: